Det är fortfarande varmt ute så att börja tänka på isfiske är förmodligen ingen som gör. Men skulle det bli kallare, så kallt att sjöar fryser på, finns det en del saker som isfiskare bör tänka på.

Ha alltid med all utrustning, detta innebär flytring, rep, ispik, isdubbar, broddar, halkskydd och så vidare. Utrustning som isdubbar ska alltid hänga utanpå ytterkläderna och då nära hakan, detta för att förhindra att isdubbarna

Gå aldrig och isfiska själv, ta alltid med dig minst en vän, ifall någon av er ramlar i kan den andre hjälpa. Hjälp kan i det här fallet vara att kasta till rep eller ringa 112. Detta leder oss till…

…Gå inte ut på isfiske utan telefon nerstoppad i fickan. Behöver du eller vännen ringa på hjälp går det mycket fortare ifall båda har mobiltelefonen med sig. Även fast det finns risk för att telefonen blir blöt och går sönder, så är den risken värt det då det gäller era liv.

Innan första foten vidrör isen bör isens tjocklek testas. Detta görs bäst med en ispik som stoppas in i kärnisen. Kärnis känns igen då den är hård och framförallt genomskinlig. Ispiken ska gå igenom minst tio centimeters kärnis för att det ska anses säkert att gå ut på isen.

Om någon skulle falla i så försök inte dra upp varandra med enbart armarna, det är inte effektivt och sätter båda i livsfara (isen under vännen kan ge vika). Istället bör en teknik vid namn den förlängda armen, tekniken innebär att ett föremål (till exempel ett rep) kastas till vännen i vattnet. Vännen i vattnet har då båda händerna fria att använda isdubbarna.

På tal om ifall man ramlar i, det finn en del saker som man bör tänka på så fort man vidrör vattnet.

Börja med att vända kroppen 180 grader, där isen fortfarande är tjock nog. Ta tag i isdubbarna och variera vilken som slås fast i isen. Använd benen för att få kraft att kravla upp, fortsätt kravla ända fram till land.

Detta var grunderna för vad man bör tänka på när man ska isfiska, lycka till med isfisket och kom ihåg att säkerhet går före napp.